Qüllələrin fərqi və təsnifatı

Bir: Ümumi qüllə növü

Polad qüllə dirəkləri adətən polad materialın növünə görə aşağıdakı kateqoriyalara bölünür:

1. Bucaqlı polad qüllə

Əsas material və tor çubuq əsasən bucaq poladdan hazırlanır.Fərqli bölmə dəyişənlərinə görə üçbucaqlı bürclər, dördbucaqlı bürclər, beşbucaqlı bürclər, altıbucaqlı bürclər və səkkizguşəli bürclər var.Ən çox istifadə edilən rabitə dördbucaqlı qüllə və üçbucaqlı qüllədir

2. Polad boru qülləsi

Əsas material polad borudur, meylli material isə bucaqlı poladdan və ya polad borudan hazırlanır.Eyni bucaqlı polad qüllə kəsik formasına görə təsnif edilir.Üç borulu qüllə və dörd borulu qüllə rabitə üçün ən çox istifadə olunur.

3. Tək boru qülləsi (bir boru qülləsi)

Bütün qüllə gövdəsi tək böyük diametrli polad borudan hazırlanmış konsollu konstruksiyadır

4. Mast və ya qala qülləsi

Mərkəzi sütun və lifli iplərdən (və ya kabellərdən) ibarət yüksək polad konstruksiya.

İki: Ümumi qüllə növləri

1. Tək boru qülləsi:

Tərif: Tək borulu qüllə, əsas struktur olaraq tək böyük diametrli konusvari polad boru olan, özünü daşıyan yüksək mərtəbəli polad konstruksiyadır.Qüllə gövdəsinin en kəsiyi iki növə emal edilə bilər: dairəvi və müntəzəm çoxbucaqlılar.

Əsas xüsusiyyətlər: Tək borulu qüllənin qüllə gövdəsinin en kəsiyi ümumiyyətlə 12-dən 16-ya qədərdir, xarici dırmaşma istifadə olunur və dırmaşma nərdivanı qüllə gövdəsindən kənarda quraşdırılır

Tətbiq olunan hündürlük: 40m, 45m, 50m

2. Üç borulu qüllə

Tərif: Üç borulu qüllə, polad borulardan hazırlanmış qüllə sütunu və qüllə gövdəsinin üçbucaqlı hissəsi olan özünü daşıyan yüksək mərtəbəli polad konstruksiyaya aiddir.

Əsas xüsusiyyətlər: Üç borulu qüllənin qüllə sütunu polad borulardan hazırlanır və qüllə gövdəsinin en kəsiyi üçbucaqlıdır, bucaq poladdan fərqli bir qülləli polad konstruksiyadır.

Tətbiq olunan hündürlük: 40m, 45m, 50m

3. Bucaqlı polad qüllə

Tərif: Bucaqlı polad qüllə bucaqlı poladdan hazırlanmış, özünü daşıyan qülləli polad konstruksiyaya aiddir

Əsas xüsusiyyətlər: Bucaqlı polad qüllənin qüllə gövdəsi boltlar ilə birləşdirilən bucaqlı polad profillərlə yığılmışdır və qaynaq işinin həcmi kiçikdir.Tətbiq olunan hündürlüklər: 45m, 50m, 55m

4. Landşaft qülləsi

Tərif: Landşaft qülləsi əsas konstruksiya kimi tək böyük diametrli konusvari polad boruya malik, özünü daşıyan hündürmərtəbəli polad konstruksiyadır və landşaft forması tələblər nəzərə alınmaqla müəyyən edilir;qüllə gövdəsinin kəsiyi iki növə emal edilə bilər: dairəvi və müntəzəm çoxbucaqlılar.Bütövlükdə daxili flanş bağlantısı

Əsas xüsusiyyətlər: Daxili flanşlı landşaft qülləsi, qüllə gövdəsinin en kəsiyi dairəvidir, daxili dırmaşmadan istifadə edilir, dırmaşma nərdivanı qüllə gövdəsinin içərisinə qoyulur, landşaft forması tətbiq səhnəsinə, sahibinin tələblərinə uyğun olaraq çevik şəkildə təyin edilə bilər, s. Tətbiq olunan hündürlüklər: 30m, 35m

5. Küçə işıq dirəyi

Tərif: Küçə işıq dirəyi, bələdiyyə yollarının hər iki tərəfində, mənzərəli yerlərdə, parklarda, meydanlarda və s. geniş istifadə olunan xüsusi bir mənzərə qülləsidir.

Əsas xüsusiyyətlər: Qüllənin gövdəsinin en kəsiyi dairəvi formadadır.Forma tətbiq səhnəsinə, sahibinin tələblərinə və s. uyğun olaraq çevik şəkildə təyin edilə bilər. Tətbiq olunan hündürlük: 20m

6. Dam kabeli dirəyi

Tərif: Damda dayanan mast mövcud binanın damında tikilmiş və dirəklərdən və kabellərdən ibarət yüksək polad düyünlərə aiddir.Əsas xüsusiyyətlər: Kabel dirək özü dayanmayan qüllədir və qüllənin gövdəsi yükü müstəqil şəkildə daşıya bilməz.Kabel qülləsinin möhkəmliyini təmin etmək üçün əvvəlcədən gərginlik tətbiq edin Tətbiq edilə bilən hündürlük: 15m

7. Portativ qala evinin inteqrasiyası

Tərif: Portativ qüllə otağı inteqrasiyası simsiz rabitə üçün kompüter otağını və qüllə dirəyini birləşdirən güclü strukturdur.Əsasən qüllə gövdəsi, kompüter otağı sistemi və əks çəki sistemindən ibarətdir.

Əsas xüsusiyyətlər: sürətli inteqrasiya və asan yerdəyişmə Tətbiq edilə bilən hündürlük: 20m-35m

8. Bionik ağac

Tərif: Bionik ağac mənzərəli yerlərdə, parklarda, meydanlarda və s. geniş istifadə olunan landşaft qülləsinin xüsusi növüdür. Onun landşaft forması ağac formasıdır.

Əsas xüsusiyyətlər: Bionik ağac qülləsinin gövdəsinin en kəsiyi dairəvidir, daxili dırmaşmadan istifadə edilir və dırmaşma nərdivanı qüllə gövdəsinin içərisinə yerləşdirilir.Ağacın forması tətbiq sahəsinə, sahibinin tələblərinə və s. uyğun olaraq çevik şəkildə təyin edilə bilər. Tətbiq olunan hündürlük: 20m-35m

9. Yerüstü kabel qülləsi

Tərif: Qülləli qüllə, qüllə sütunları və bərkidilmiş məftillərdən ibarət özünüdaşıyıcı olmayan yüksək polad konstruksiyadır.

Əsas xüsusiyyətlər: Kabel qülləsi özü dayanmayan qüllədir.Qüllənin gövdəsi yükü müstəqil şəkildə daşıya bilməz.Xarici yükə müqavimət göstərmək üçün dartıcı lifi artırmaq və kabel qülləsinin sərtliyini təmin etmək üçün çəkmə lifi vasitəsilə əvvəlcədən gərginlik tətbiq etmək lazımdır.Tətbiq olunan hündürlük: 20m-30m

10. Damın hündürlüyü

Tərif: Damı artıran çərçivə, mövcud binanın damında tikilmiş qəfəs tipli yüksək polad konstruksiyaya aiddir.Tətbiq olunan hündürlük: 10m-20m

11. Dam dirəyi

Tərif: Birbaşa antenanın quraşdırılması üçün mövcud binanın damında ucaldılmış dəstəyi olan dirək

Əsas xüsusiyyətlər: Dam dirəyi ümumiyyətlə yalnız bir cüt antena quraşdırmaq üçün istifadə olunur: Damla əlaqə formasına görə o, iki növə bölünür: əkin çubuğu dirəyi və əks çəki dirəyi Tətbiq edilə bilən hündürlük: 2m-8m

12. Dam Landşaft Qülləsi

Tərif: Dam landşaft qülləsi landşaft ehtiyaclarını nəzərə alaraq damda quraşdırılmış dam qülləsi dirəyidir.Əsas xüsusiyyətlər: Landşaft ehtiyaclarını ödəmək üçün çevik forma Tətbiq edilə bilən hündürlük: 8m-18m

13. Antenanı gözəlləşdirin

Tərif: Gözəlləşdirmə antenası damda kamuflyaj örtüyü quraşdırılmış anten dirəyidir.Kamuflyaj örtüyünün qurulması ətraf mühitlə inteqrasiyanı nəzərdə tutur.Ümumi örtük formalarına bacalar, su çənləri və kondisionerlərin xarici qurğuları daxildir.

14. H çubuq

Tərif: Rabitə xətti mühəndisliyində H-qütbü elektrik dirəklərinin, avadanlıqların montaj mötərizələrinin və platformaların planının təsviri ilə adlanır və bu, bir konvensiyadır.

Əsas xüsusiyyətlər: H dirəyi ümumiyyətlə iki dirəkdir, ümumiyyətlə yüksəkdir.

Üç: qüllə tipli fərqləndirici məsləhətlər

1. Bucaq polad qüllə ilə polad boru qülləsi arasındakı fərq: bucaq polad qüllə bucaq poladdır (üçbucaqlı polad);boru qülləsi borulu polad, dəyirmi boru poladdır

2. Mast və qüllə arasındakı fərq: adətən 20 m-dən aşağı dirək, 20 m-dən yuxarı qüllədir: dam dirəkdir,

Yer qüllədir.

3. Hündürlüyü artıran çərçivə qəfəs tipli qülləli polad konstruksiyadır, hündürlüyü ümumiyyətlə çox yüksək deyil (10m-20m), bölmə isə birdir.

Ümumiyyətlə müntəzəm çoxbucaqlı bir hissədir.Yer yer üçün qaldırılır, dam örtüyü isə dam üçün qaldırılır.


Göndərmə vaxtı: 20 iyun 2022-ci il